Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Poznámky o výuce informatiky na gymnáziích v Bavorsku

V Německu má každá spolková země svoje ministerstvo školství a svoje učební plány. O nějaké jednotnosti v rámci Německa se tedy nedá mluvit, nicméně našel jsem

Z několika spolkových zemí mě zejména zaujaly učební plány bavorského Státního ústavu pro kvalitu škol a výzkum vzdělávání v Mnichově (viz http://www.isb.bayern.de/ ), protože (podle mého názoru) nejlépe odpovídají jak evropskému, tak i českému pojetí informatiky jako součásti všeobecného vzdělání. Učební plány jsou na stránkách https://www.isb.bayern.de/gymnasium/ a tam…


Oborový profil informatiky

Viz http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26380

Osnova:

 • Samozřejmost oboru
  • Informační společnost
  • Úloha vyučování informatiky
 • Přínos oboru ke gymnaziálnímu vzdělání a osobnostnímu rozvoji
  • Zacházení s informací
  • Principy uspořádání ( = strukturování složitých systémů)
  • Schopnost abstrahovat ( = konceptuální modelování)
  • Přezkoumávání a kritické posuzování modelů a jejich funkce
  • Týmová spolupráce a sociální způsobilost
  • Pracovní styl: tvořivost, experimentování, pečlivost a přesnost
 • Spolupráce s ostatními obory
  • Uplatnění informatiky
  • Příroda a technika (to je obor, v jehož rámci se vyučuje informatika na nižším stupni gymnázia)
  • Informatika v ostatních oborech
  • Návaznost informatiky na základní vzdělání (ITG)
 • Cíle a obsahy
  • (Konceptuální) modelování
  • Techniky modelování
  • Metodická způsobilost (učit se a zvládat složitost)
  • Nižší stupeň (tj. v rámci oboru příroda a technika)
  • Ročníky 9 až 12 (viz detailní plány)
  • Využití počítačů (tj. ve výuce informatiky)
  • Práce na projektech


Učební plány informatiky v jednotlivých ročnících

9. ročník

Viz http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26434

Platí pro přírodovědně-technologická gymnázia.

Zatímco na nižším stupni gymnázia studenti pracovali s informacemi (nebo s píš s daty?) pomocí hotových nástrojů, nyní se naučí vymýšlet systémy, které zpracovávají (a možná i interpretují) data.

 • Funkce a datové toky; tabulkové kalkulátory
 • Datové modelování a databázové systémy
  • Objektový datový model, DB-schéma, databázový systém
  • Požadavky na databázové schéma
   • referenční integrita aj. omezení
   • nadbytečnost a konsistence dat
  • Bezpečnost a ochrana dat
  • Příklad složitější aplikace

10. ročník

Viz http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26435

Platí pro přírodovědně-technologická gymnázia.

Objektový systém spojuje data, algoritmy a strukturu systému. Objektový přístup (tj. systémový přístup k práci s daty) je způsob, jak účelně a efektivně řešit problémy.

 • Objekty a jejich chování
  • Opakování a upevnění znalostí objektových konceptů
  • Stavy objektů a algoritmický popis chování (životního cyklu)
  • Vazby mezi objekty
 • Generalizace a specializace
  • POZOR, chyba: probírá se tu polymorfismus, přestože ten se obejde i bez dědění!
 • Příklad aplikace

11. ročník

Viz http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26193

V 11. a 12. ročníku dospívá studium informatiky k ústředním pojmům celého oboru – k informaci a komunikaci (a také k rekurzi, která teprve dělá algoritmus algoritmem).

 • Rekurzivní datové struktury
  • Seznamy
  • Stromy jako zvláštní grafy
 • Technika (vývoje) softwaru
  • Plánování a řízení práce na projektu
  • Vývoj softwaru v praxi (projekt)

12. ročník

 • Formální jazyky
  • syntax a sémantika jazyka, gramatika, analýza regulárních jazyků…
 • Komunikace a synchronizace procesů
  • procesy, komunikační protokoly, topologie sítí, uváznutí…
 • Způsob fungování počítače
 • Meze vyčíslitelnosti
  • časová náročnost
  • problém nezastavení

Omlouvám se za chyby a nepřesnosti, překládám z němčiny jen orientačně a narychlo. Překlad míchám se svými poznámkami. Úplné a správné znění dokumentů je uvedeno v německých originálech, na které zde důsledně odkazuji.


    hodnotili 2 uživatelé

4 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Trosky podobných poznámek o výuce informatiky v Polsku (které mě podnítily, abych zapátral po německých lehrplanech) jsou ICT na střední škole v Polsku a Informatika v Polsku.

 2. avatar

  Smekám před německým regionalizovaným školstvím, mimo jiné i proto, že dalo světu "studentské" PéDéÁčko Cassiopeia A-23 G (BTW, považuji to za úplně nejfantastičtější věc, kterou může nějaké ministerstvo pro školství udělat.). Bylo by zajímavé zjistit, co přesně si iniciátoři akce s Cassiopeiou a příslušné zemské ministerstvo školství od ní slibovali a do jaké míry byla jejich očekávání naplněna. Neboť by z toho mohlo vyplynout, zda chystají či nechystají podobnou akci znovu. Pokud ano, proč, a pokud ne, proč ne.

  Pan Ryant zde zpřístupňuje velice zajímavé údaje. Velice zajímavé! Naprosto nezpochybňuji jeho němčinu, sám bych to lépe nedal. Zaujalo mě, že vedle půvabně přeložených a dovysvětlených výrazů jako Principy uspořádání ( = strukturování složitých systémů, původně Ordnungsprinzipien) ponechal bez vysvětlení sociální způsobilost (původně Soziale Kompetenzen), ze které já jsem poněkud zmaten. Je to proto, že panu Ryantovi její souvislost s informatikou připadá samozřejmá, nebo proto, že ji stejně jako já nechápe?

  Zvěst, že "o nějaké jednotnosti v rámci Německa se tedy nedá mluvit", se mi velice zamlouvá, ale musí to být rána pro všechny české centrální plánovače a sjednotitele úplně všeho. Zajisté pouze za předpokladu, že tito jsou schopni vnímat realitu, což u nich není úplně samozřejmé.
  Každopádně děkuji za vynikající text!
   

 3. avatar

  Sociální (+personální) kompetence -- viz české RVP zde na portálu. Jinak děkuji za pochvalu, ale jistě se nezapře, že jsem poznámky šil horkou jehlou.

 4. avatar

  Ostatní spolkové země -- tj. kromě Bavorska a Saska -- mají nabídku učebnic na této adrese. Odtamtud vedou odkazy na další díly učebnice. U každého dílu se dá stáhnout obsah v pdf -- a to je asi pro první seznámení nejlepší:
  Obsah 1. dílu (10. ročník)
  Obsah 2. dílu (11. ročník)
  Obsah 3. dílu (12. ročník)
  ...a taky tohle
  URL pro případ, že by nefungoval klik na link:
  https://verlage.westermanngruppe.de/schoeningh/artikel/978-3-14-037121-6/Informatik-Lehrwerk-fuer-die-gymnasiale-Oberstufe-Schuelerband-1
   

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.